Home
Administration
Archive
Articles
Dj's
Forum
Gallery
History
Lettebox
Mediakortti
News
Reports
Schedule
Shop
Site Map
Sounds
SWR's FAQ
SWRtech
SWR-TV

Sivu päivitetty - Last updated
05.06.2016

Home :: News

Uutisia - News

Uusi postiosoite!

SWR
Hollitie 1025
34930 LIEDENPOHJA

Vanha postilokero-osoite jää pois käytöstä. Levittäkää tietoa asiasta!

Lausunto Hallituksen esitykseen

Vaihtoehtoisen radiotoiminnan tukiyhdistys ry:n harrasteradioasema SWR on antanut lausunnon koskien Hallituksen esitystä tietoyhteiskuntakaaren muuttamiseksi. Lausunto on luettavissa täältä.

SWR:n lähetyksiä kuultavissa netissä:

Osa lähetyspäivästä klo 10-20 tai 10-18 SA on kuultavissa streamina osoitteessa: www.radioverkko.fi.

SWR:n radioamatöörikutsu on OH6SWR

SWR on saanut luvan käyttää radioamatööritoiminnassa omaa asemakutsua. Yhteyksiä otetaan lähetysten väillä satunnaisesti.

1602 kHz lähetin on käytössä jälleen

Jonkin aíkaa keskiaaltolähetin oli pois käytöstä, mutta tammikuun 2015 lähetyksen aikaan se saatiin korjattua.
25 metrin lähetintä uolestaan tullaan käyttämään silloin tällöin, kunnes tehdään uudet antennijärjestelyt.

25m:n taajuuksien lähetykset keskeytetty

25 metrin taajuuksien käyttö ei onnistunut, koska käyttö aiheutti harhatoistoa luvattomille taajuuksille. 25 metrin lähetin on otettu toistaiseksi pois käytöstä.

SWR Foorumi on poissa käytöstä

SWR Foorumi on pois käytöstä, koska roskapostitus aiheuttaa turhaa liikennettä. Palveluntarjoaja joutui sulkemaan muutamaksi päiväksi koko sivuston. Sen sijaan jatkossa käytetään Shoutboxia.

FM -taajuus muuttunut:

SWR vaihtoi taajuutta 104,20:lta taajuudelle 94,90 MHz lähetystehon noston vuoksi.

SWR:lle myönnetty lähetyslupa FM:lle

Scandinavian Weekend Radio Scandinavian Weekend Radiolle/Vaihtoehtoisen Radiotoiminnan Tukiyhdistys ry:lle on myönnetty lupa Virroille myös FM taajuudelle 104.2MHz 500W tehoon saakka. Suunniteltu aloitus olisi 5. toukokuuta. 7.4. lähetyksen aikana 25m bandi tulee olemaan osan aikaa poissa käytöstä antenniasennuksista johtuen.

SWR:n taustayhteisö hakenut väliaikaislupaa FM:lle

Hakemus Viestintävirastolle on lähtenyt normaaliin tapaan seuraavalle 3 kk:n jaksolle. Lisäksi on haettu tilapäisradion lupaa FM-tajuudelle Virroilla. FM-lähetinkalusto sekä antennikalusto on hankittu ja täydennetty. Varsinainen FM:n aloituspäivä voidaan julkistaa sen jälkeen kun kaikki on kunnossa ja testattu.

New postal address!

SWR
Hollitie 1025
FI-34930 LIEDENPOHJA
Finland

Old P.O.Box -address not used anymore. Spread the word, please!

SWR's amateur radio call is OH6SWR

SWR has been authorized to use amateur radio station to call their own activities. Connections will be taken randomly between normal boadcasts.

1602 kHz transmitter is turned on again

Some time medium wave transmitter was turned off, but during january 2015 transmission, it was made to repairde. In turn, the 25 meter transmitter will be use occasionally, untill some antenna re-organisations.

25m frequencies of radio broadcasts suspended

25 meters in the use of spectrum is not successful, because the use of spurious caused by unauthorized frequencies. 25 m of the transmitter is taken out of service until further notice

SWR Forum is out of use

SWR Forum is now unavailable due to spam posts. The service provider was forced to close for a few days throughout the site. Instead, the Shoutbox will be used.

FM frequency changed:

SWR changed the frequency of 104.20 from the frequency of 94.90 MHz due to transmission power increase.

SWR was granted an FM broadcasting license

Scandinavian Weekend Radio/ alternative radio operations Support Association has been granted permission to Virrat also an FM frequency 104.2MHz up to 500W power. Designed to start would be 5 of May. 7.4. transmission during the 25m band will be part of the time out of service due to the antenna installation.

SWR applied temporary FM permit

Application for Communications Regulatory Authority has left as usual for the next 3-month period. It is also applied for temporary permission to broadcast FM town of Virrat. FM transmitter equipment and antenna equipment has been acquired and expanded. The actual FM's start date can be made public once everything is in place and tested.